Friplejehjem måske det bedste plejehjem i Guldborgsund?

              Pressemeddelelse

Friplejehjem måske det bedste plejehjem i Guldborgsund?

Der tegner sig et flot billede af forholdene på GuldBoSund Friplejehjem og Rehabilitering, som 15. april 2019 fylder 2 år. Det er BDO, der i starten af 2019 har besøgt friplejehjemmet helt uanmeldt, da BDO er bestilt til at føre uanmeldte tilsyn på alle plejehjem beliggende i Guldborgsund Kommune, uanset om det er kommunale plejehjem eller som GuldBoSund - et friplejehjem.

BDO giver GuldBoSund Friplejehjem og Rehabilitering bedømmelsen ”særdeles tilfredsstillende”.

Vurderingensærdeles tilfredsstillendeer den absolut højeste score, man kan opnå og gives, når forholdene kan karakteriseres som fremragende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, som let vil kunne afhjælpes. Herudover kan BDO komme med anbefalinger i forhold til plejehjemmets fremadrettede indsatser, men her er det også værd at bemærke, at BDO ingen anbefalinger har til friplejehjemmet overhovedet.

BDO har set på en lang række parametre, så som dokumentation, pleje, omsorg og praktisk bistand, mad og måltider, aktiviteter og rehabiliteringsindsats, medarbejdernes kompetencer og det tværfaglige samarbejde.

Faglighed og fællesskab er i højsædet

”Vi er meget glade og stolte over tilsynsrapportens konklusioner, og det er helt i tråd med vores ambition om at udvikle og drive Danmarks bedst beliggende friplejehjem med de fagligt dygtigste og mest dedikerede medarbejdere, og hvor hovedoverskriften er, at vi vil være længst muligt i hinandens liv, ” siger adm. direktør Dorte Olsen-Kludt. 

”Vi har udelukkende fagligt uddannede medarbejdere ansat, dvs. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialpædagoger, ergo- og fysioterapeuter, kokke og kost- og ernæringsassistent”, supplerer vicedirektør Søren Larsen, - ”alle plejeboliger er besat, og vi har en lang venteliste med visiterede borgere og potentielle beboere fra en lang række kommuner i Danmark.”

Nyt demenstilbud - også til hjemmeboende

Indenfor overskuelig fremtid, - nærmere betegnet primo april - slår GuldBoSund dørene op for et dagtilbud for mennesker med demens. I første omgang er det et tilbud til de beboere på GuldBoSund Friplejehjem, som kan profitere af et sådant initiativ, men det vil på kort sigt også blive en mulighed for et antal hjemmeboende borgere med demens. 

”Det vil være et frirum, hvor mennesker med kognitive udfordringer kan være sig selv og hvile i sig selv, og hvor der er personale, der kan hjælpe den enkelte med at reducere kompleksiteten i en kaotisk hverdag mest muligt og skabe mening i, hvad der kan opleves at være helt uforståeligt”, forklarer adm. direktør Dorte Olsen-Kludt. 

Om GuldBoSund

GuldBoSund er en multifunktionel virksomhed, som udover at være et moderne Friplejehjem, også har møde- og konferencefaciliteter af høj kvalitet og med kapacitet op til 300 personer, hvor der yderligere er tilbud om rehabiliterings-, aflastnings-, trygheds- og rekreationsophold, ligesom man, som terminal borger, har mulighed for et ophold som alternativ til hospice. Herudover rummer GuldBoSund et moderne fitnesscenter med mange udefrakommende medlemmer.

Der er eget køkken, som dagligt tilbereder mad til beboerne, men også til de mange mennesker, som vælger at holde deres fest i den smukke restaurant med udsigt udover Guldborgsund. 

For ganske nylig er GuldBoSund også godkendt til at levere genoptræning efter § 140 i Sundhedsloven, som betyder, at en hvilken som helst borger, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, kan vælge GuldBoSund som leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning indenfor 7 kalenderdage.

”Vi stræber efter at give vores gæster og beboere den bedste oplevelse”, og vi er stolte over at have skabt et sted, der indeholder så mange tilbud og tiltag, men hvor det overordnede fokus fortsat er fællesskab”, tilføjer Dorte Olsen-Kludt afslutningsvis.